Markazi

Provinsen Markazi (centrala) har en area motsvarande 29126,56 km2 enligt landsuppdelningen år 1391 SH (2012 e.Kr.). Denna provins ligger i en region som kallades för Stora Medien under antiken, Jibals provinser under den tidiga islamiska perioden och Persiska Irak under senare århundraden. Namnet Jibal associerades för första gången med Irans västra bergsområden utav araberna. Under seldjukernas tid förknippade de abbasidiska kaliferna namnet Persiska Irak (’Iraq al-’Ajam, som betyder icke-arabiska Irak) med Irans västra landsområden. Denna provins gränsar till provinserna Tehran, Alborz och Qazvin i norr, provinserna Esfahan och Lorestan i söder, provinserna Esfahan, Qom och Tehran i öst och provinsen Hamedan i väst.

Vädrets och klimatets variation i provinsen Markazi härstammar från höga höjders fluktuationer i olika regioner. Provinsen ligger i en aspekt i en del av Dasht-e Kavir öken och i en annan aspekt mellan Alborz bergskam och Zagros. Ungefär 38 % av provinsens yta ligger i en halvöken mellan berg och öken. Regionens jord är lämplig för jordbruk och det är möjligt att använda vatten från underjordiska kanaler och floder i dessa områden. Halvökenväder täcker ungefär hälften av provinsens yta.

Provinsen Markazi ligger ungefär i landets mitt och är känd som Irans industrihuvudstad. Staden Arak är provinsens största stad och centrum. Under antiken hette provinsen Irak och inkluderade även vissa av dagens grannliggande provinser. Staden Arak är en av de städer som konstruerades under Fath-Ali Shah Qajars tid utav Mohammad Yusef Khan-e Gorji. Den gamla staden Arak hade fyra portar och dess nuvarande basaren räknades som dessa portars interna kommunikationskanal och de externa huvudvägarna började från dessa portar. Ordet Arak har översatts till kunglig tron, huvudstad, oas, palmlund, fylke, trädgård och gård. Den tyske professorn Herzfeld har ansett att ”Arak” är den persiska versionen av ”Irak” och att det betyder ”det plana landsområdet”.

Armeniska är vanligt i staden Arak, byn Kalaveh, Shazand kommun, byarna Chenaqchi-ye Bala och Lar i Saveh kommun. Dialekten Alviri kommer från medelpersiska och är känd som dialekten ”tati” och är vanlig i vissa områden i provinsen såsom Alvir och Vidar. Dialekten tati är även vanlig i staden Vafs och byarna Chehreqan, Farak och Gurchan. Innan arabernas invasion mot Iran följde folket religionen zoroastrismen. Existensen av stora eldtempel såsom Vareh eldtempel i Ashtian, Khurheh eldtempel i Mahallat, Borzu eldtempel i Rahjerd och andra eldtempel i denna region är bevis för detta påstående.

Geografisk position

Provinsen Markazi ligger mellan bergskedjorna Alborz och Zagros och nära den centrala öknen. Shahbaz bergstopp i Rasvand bergskedja utgör provinsens högsta punkt och en slätt söder om Saveh utgör dess lägsta punkt. Staden Arak är centrum i provinsen, och några av provinsens andra viktiga städer består av bl.a. Ashtian, Tafresh, Khomein, Saveh, Shazand, Mahallat och Delijan.

 

Väder

Provinsen Markazi har tre typer av väder; ett halvökenväder, ett måttligt bergsväder och ett kallt bergsväder. På grund av vädrets variation skiljer sig även luftfuktigheten och nederbörden åt bland provinsens kommuner. När det blir kallt bildas det oftast snö i bergsområden och regn i områden på låga altituder.

 

Historia och kultur

Upphittade verk från de arkeologiska områdena Zolf Abad i Tafresh och Tepe Chelpi Saruq i Arak visar på elamitiska folkgruppers bosättningar i provinsen Markazis region. I samband med den elamitiska regeringens kollaps kom det ariska folkgrupper till Irans platå som valde att bosätta sig i Iran. Under det första årtusendet f.Kr. var provinsen Markazi en del av Stora Medien, som då utgjorde hela Irans centrala och västra del. Idag anser man att den regionen är ett av de äldsta centrumena för mänskliga bosättningar. Under seleukidernas tid fångade denna region, speciellt dess norra del (Khurheh by), de grekiska regenternas intresse. Under den sassanidiske kungen Khosrows Parviz tid delades Iran in i fyra delar som hette Bakhtar (Norr), Khur Aban (Öst), Nimruz (Syd) och Khurbaran (Väst). Provinsen Markazi låg då i Khurbaran. Under de första århundradena av den islamiska perioden ändrades namnet på denna region till Staten Jibal (eller Qahestan). Under 800-talet e.Kr. blev denna region tillsammans med Hamadan, Rey och Esfahan känd som Persiska Irak (’Iraq al-’Ajam).

Savehs stormoské (Masjed-e Jame’-e Saveh)

I denna ståtliga och magnifika historiska och religiösa moské går det att skåda verk från tre historiska perioder; innan islam, islams första århundraden och safavidernas tid.

Imam Khomeinis (fvmh) hus (Khaneh-ye Emam Khomeini (rh))

Detta qajarhus ligger i orten Seh Pol i staden Khomein. Detta hus har byggts med adobe och lera. Byggnadens skyddstorn ligger vid innergårdens västra front. Detta höga torn har varit till för observation och varning för fara och även varit en bostad.

Sorkhdeh bro (Pol-e Sorkhdeh)

Denna bro ligger i Saveh kommuns södra del och hör till safavidernas tid. Tegel och murbruk har använts för dess konstruktion.

De 72 Imamättlingarna (Emamzadeh-ye Haftad-o-do tan)

Det välsignade mausoleet ”Haftad-o-do tan” (72 personer) ligger i den gamla byn Saruq i Farahan kommun i nordvästra Arak. På grund av dess historiska och religiösa aspekter är folk, speciellt de som bor i Farahan, väldigt intresserade av och respekterar det. Datumet för byggnadens konstruktion dateras till 1100-talet e.Kr.

Några andra av provinsens turistcentrum som går att nämna är bl.a. Pir Moradabads mausoleum, Shah Qaribs och Shah Qalandars mausoleum, Atashkuh eldtempel, Haj Vakils fästning (Kolah Farangi), Naraqs basar, Sorkhdeh bro, Choghasabz kulle, Khurhehs permanenta och historiska sjö, Mahallats varmvattenkällor och Keykhosrow vattenkälla.

Souvenirer och hantverk

Bland provinsen Markazis hantverk och souvenirer kan man nämna bl.a. mattor, kelim, jajim, giveh, keramik, kalligrafier, olika former av prydnadsblommor och Shazands berömda tvål. Saruqmattan i Arak är en av Irans mest berömda mattor. Skönskrift är ett av denna provins mest värdefulla konstverk, och Vashqan by är väldigt känd när det gäller detta. Granatäpplen och nätmeloner är några av provinsens andra souvenirer.

 

Lokal mat

Bland denna provins lokala maträtter kan man nämna bl.a. doguleh (en typ av köttsoppa), tatali, kalleh pacheh, olika sorters soppor (ash-e tarkhineh-ye shir, ash-e eshkaneh (evgarmah), ash-e tarkhineh-ye ju, ash-e halim, ash-e tarkhineh, granatäppelsoppa, ash-e bibi sehshanbeh och gurksoppa), olika sorters grytor (khuresh-e anar, khuresh-e kadu halvayi, khuresh-e pagharak och khuresh-e alu esfenaj), kalleh gonjeshki, kufteh, shirberenj, patleh polu, reshteh polu och tas kabab-e beh.

 

Lokal musik

Provinsen Markazi har haft en väldigt lysande historia inom musik, på sådant vis att de största radifexperterna[1] inom Irans klassiska musik kommer från denna remsa. Saz, dohol, tonbak, chugur, kamancheh och qareh ney är några av provinsens musikinstrument. Provinsen Markazi är även omtalad för dess naqqali (traditionellt berättande), pardeh khani (teatermässigt historieberättande) och sorgeceremonier.

[1] Radif (ordning på persiska) är en persisk vetenskap om hur melodier är placerade.

Comments are closed.