Kohgiluyeh och Buyer Ahmad

Provinsen Kohgiluyeh och Buyer Ahmad ligger i sydvästra Iran och har en area motsvarande 15504,073 km2 enligt landsuppdelningen år 1391 SH (2012 e.Kr.). Denna provins gränsar till provinsen Chahar Mahal och Bakhtiari i norr, provinserna Fars och Bushehr i söder, provinsen Esfahan i öst och provinsen Khuzestan i väst.

Provinsen är en osymmetrisk region då ca tre fjärdedelar av dess yta består av höga landsområden och berg. Slätter utgör endast en fjärdedel av provinsens yta. Dena berg utgör den högsta punkten i provinsen och ligger i Dena kommun med en höjd på 4409 meter över havsytan och Cherezan utgör den lägsta punkten sydöst om Bibi Hakimeh i Gachsaran kommun med en höjd på 197 meter över havsytan.

Provinsens berg är fortsättningen på bergskedjan Zagros och provinsens berg i norr räknas som vattenkällor till regionens väldigt vattenfyllda floder då de har naturliga kalla reservoarer. På grund av att provinsen är bergig och bergens utsträckning från nordväst till sydöst och även höjden på dessa berg skapar de ett motstånd såsom en damm gentemot atmosfärens aktiva strömmar. Således påverkar de vädrets variation i provinsen och ger upphov till två typer av väder; kallt och tropiskt väder.

Många vattenkällor, iögonfallande skogar, flertalet naturliga gruvor, lämpliga oljereserver, varierande vegetationstäckning, flertalet djurarter, höga berg, vackra trädgårdar och åkrar har målat upp som en bit av det eviga paradiset i bild.

Staden Yasuj är centrumet i provinsen Kohgiluyeh och Buyer Ahmad. Regionen som just nu heter Kohgiluyeh och Buyer Ahmad har en antik historia. Dock tillhörde den provinsen Fars distrikt för inte så pass länge sedan och bestod själv av två delar; den nordöstra delen som kallades för den kalla och bergiga delen och delen bakom bergen, och den sydvästra delen som kallades för Kuh-e Narreh och Behbahan.

Under antiken kallades Kohgiluyehs omfattning för Anshan eller Anzan och inkluderade Kohgiluyeh och Mamasani. Under sasanidernas tid var den känd som ”Beh amad kavaz”, ”Argan” och dess bergsområde för ”Zamzamigan”. Efter islams ankomst till regionen blev den först känd som Argan, Zamgiluyeh och Kohgiluyeh och fr.o.m. Teymouris tid då Stora Lorestans Atabeger försvann blev den känd som Kohgiluyeh överallt i regionen.

Gällande Kohgiluyehs namngivning har olika uppgifter nämnts i historiska verk. Hasan Fasaʾi anser i boken ”Fars-Name-ye Naseri” att anledningen till dess namngivning är p.g.a. existensen av en frukt vid namn Kiyalak (en hagtornsfrukt), vilket dock verkar vara orimligt. Från Ibn Khordadbehs och Estakhris texter under 200-300-talet AH kan man dra slutsatsen att ”Gilu” var en av folkgruppen lurernas överhuvuden som bodde i ett område mellan nutida Khuzestan, Fars och Esfahan, och p.g.a. att regionen är bergig blev regionen efter en period känd som Kohgiluyeh (Koh betyder berg).

Geografisk position

Provinsen Kohgiluyeh och Buyer Ahmad ligger i sydvästra Iran. Staden Yasuj är centrum i provinsen, och några av dess andra viktiga städer som kan nämnas är bl.a. Dena, Bahmei, Kohgiluyeh/Dehdasht och Gachsaran.

 

Väder

Provinsen Kohgiluyeh och Buyer Ahmad har två klimatzoner; en kall och en varm zon. Den varma zonen ligger i provinsens södra och västra del och har ett varmt och torrt väder. I denna region blåser flertalet säsongsmässiga och lokala vindar. Den kalla zonen ligger i provinsens norra och östra del. Denna del av provinsen är fuktig och är i själva verket Zagros sydligaste del. Den har stora och vackra ekskogar och är startpunkten för en del stora floder.

 

Historia och kultur

Arkeologiska studier visar att stora delar av provinsen Kohgiluyeh och Buyer Ahmad varit en mänsklig boplats sedan urtid, och man anser att provinsens historiska period började samtidigt som det elamitiska imperiet. Dock indikerar verk som hittats i Tell Khosrow, Tell Mohreh-i, Lama begravningsplats och övriga punkter i denna region på att denna region hade permanenta bosättningar och civilisation redan innan ariernas ankomst. Denna region hade en stor betydelse under elamiternas tid och flertalet verk har hittats i den från den perioden. Det viktigaste av dem är Chal-e Shahin begravningsplats i Lama by som hör till det andra årtusendet f.Kr. Från akemenidernas tid till början på den islamiska perioden var Kohgiluyeh och Buyer Ahmads lurers territoriala omfattning (dock med en större omfattning än idag) känd som ”Arjan” och räknades i sin tur som en del av den stora staten Persien. Under sassanidernas tid inkluderade regionen Arjan två delar som hette Zamigan och Qobad Khorreh.

Do Gur Do Pa eldtempel (Atashkadeh-ye Do Gour Do Pa)

På en jordbruksmark i utkanten till Shush by som tillhör Gaghsaran kommun finns det två relativt höga stenpelare som är kända som ”Do Gur Do Pa” (Två gravar – Två fötter). Enligt en tradition är dessa två pelare kvarlevor till ett eldtempel som hör till innan islam. Dessa stenpelare liknar stenpelarna i mithraismens tempel sett till struktur och atmosfär.

Kheyrabads eldtempel (Atashkadeh-ye Kheyrabad)

Detta historiska byggnadsverk hör till sassanidernas tid. Denna byggnad, som är känd som Chahar Taqi eller Kheyrabads eldtempel, är en kvadratisk byggnad med lika långa sidor. Detta eldtempel är ett av Irans äldsta och kändaste eldtempel och är även ett pilgrimsmål för zoroastrier.

Sjön vid Gol berg (Daryacheh-ye Kouh-e Gol)

Sjön vid Gol berg (Blomberget) ligger i närheten av turiststaden Si Sakht vid början av Bizhens kända bergsänka och bredvid Gol bergs krön. Platsen där sjön ligger är ett av provinsens vackraste områden och där det växer olika sorters vallmoblommor och vilda växter och även den väldoftande bergstimjan.

Några andra historiska platser och turistmål som kan nämnas är bl.a. Berims historiska bro, Patavehs broar, Kak Kohzad fästning, Dezh Soleyman by, Sarvaks historiska sund, Mugarmun distrikt, Marin by, Barm Alvan våtmark, Barmshir våtmark, Maorzard Zilayi sjö, Kakan skidbacke och Yasujs vattenfall.

Souvenirer och hantverk

Olika typer av hantverk är vanliga bland Kohgiluyeh och Buyer Ahmads nomader. Några av provinsens hantverk och souvenirer som kan nämnas är bl.a. mattor, kelim, gabbeh, bönemattor, poshtikuddar, sadelväskor och handsydda arbeten.

Lokal mat

Kohgiluyeh och Buyer Ahmads traditionella maträtter är enkla och har ätits i åratals i olika områden och speciellt av nomaderna. Bland provinsens olika maträtter kan följande nämnas: kalleh jushak (kalak suz), telit piyaz, ash-e kardeh horeh, sholeh shiri (risgröt), levi, sholeh badami (mandelris), sholeh masi (sholeh duvi), sholeh mashaki, polo mahalli, abgusht (köttsoppa), dampokht, qurmeh, ash-e dangu, polo kangari, polo lizaki och mast-e bilhar.

Lokal musik

I provinsen Kohgiluyeh och Buyer Ahmad har musiken en originalitet och lokala karaktärsdrag. Folket i Buyer Ahmad har speciella melodier i sin vanliga musik som kallas för ”qas”. Majoriteten av denna poesi består av masnavi och ghazal. Provinsens lokala instrument består av saz, tushmal/sorna, dohol (beyn), kamancheh och pisheh, som är ett instrument som liknar ney men som är kortare än den.

Comments are closed.