Sistan och Baluchistan

Provinsen Sistan och Baluchistan har en area motsvarande 181785,25 km2 enligt landsuppdelningen år 1391 SH (2012 e.Kr.) och ligger i sydöstra Iran. Denna vidsträckta provins gränsar till Pakistan och Afghanistan i öst och till Omanbukten i söder. Provinsen Sistan och Baluchistan är granne med provinsen Sydkhorasan i nordväst och provinserna Kerman och Hormozgan i väst.

Provinsen Sistan och Baluchistan räknas som en av landets största provinser sett till dess omfattning. Denna provins består av två regioner som är fullständigt olika varandra sett till deras natur. Regionen Sistan ligger i provinsens norra del och är den plana regionen som bildats av den gamla och nuvarande floden Helmands (världens största sötvattensjö) deltas alluvium. Regionen Baluchistan består av vidsträckta och bergiga områden vars norra gräns är Dasht-e Lut öken och vars södra gräns är Omanbukten. Provinsens långa vatten- och landgränser mot Afghanistan, Pakistan och länderna vid Persiska viken har gett den en speciell ställning och gett upphov till speciella politiska och sociala villkor i den regionen.

Religiös variation (shia, sunni, shafi’i, hanbali m.m.), olika dialekter, folkliga och klanbaserade relationer och folkets uthållighet och hårda arbete är några andra av denna provins sociala egenskaper. Med hänsyn till regionen Sistan och Baluchistans geografiska position påverkas den å ena sidan av atmosfäriska flöden såsom Indiska halvöns luftströmmar och därmed av Indiska oceanens säsongsmässiga regn och å andra sidan av de mellersta breddgradernas stora tryck (subtropiska höga tryck) och därmed är extrem värme dess viktigaste skådliga klimatiska fenomen. Gällande regionens meteorologi är extrema säsongsmässiga vindar, sandstormar, häftiga regnskurar, hög luftfuktighet och morgondimma anmärkningsvärda fenomen. Denna provins har varma och långa somrar och korta vintrar.

Zahedan är provinsen Sistan och Baluchistans centrum och även kommunen Zahedans centrum. Zahedan är en gammal stad vars ungefär alla byggnader och vägar har renoverats och idag ses i formen av en nybyggd stad och ligger på vägen från Kerman till Mashhad, från Kerman till Chabahar och nära gränsen till Pakistan och Afghanistan. Dess tidigare namn var Dozdab, som ändrades till det nuvarande namnet under den första pahlavikungens tid.

Med hänsyn till de folkgrupper som bosatt sig i staden är majoriteten av dess folk från det ariska släktet och talar på språken och dialekterna persiska, sistani, baluchiska, kermani, yazdi och khorasani. Sistanidialekten är en av det persiska språkets viktiga dialekter eftersom Sistans folk talar det. Denna dialekt har å ena sidan den största ord- och grammatikrelaterade släktrelationen med den nuvarande och dåtida khorasanidialekten och utöver det med den utdöda transoxanska dialekten och den nuvarande tadzjikiska dialekten och å andra sidan många gemensamma ord med baluchiska, vilket är naturligt med hänsyn till historiska relationer, geografiska kontinuiteter, folkliga migrationer och stamrelaterade släktrelationer. Baluchistans folk talar på språket baluchiska, som är ett av nordvästra Irans språk.

Geografisk position

Provinsen Sistan och Baluchestan ligger i sydöstra Iran. Staden Zahedan är centrum i provinsen, och Iran Shahr, Chabahar, Khash, Zabol, Sarvaran och Nik Shahr är provinsens andra viktiga städer.

 

Väder

Provinsen har en typ av ökenväder. Luftfuktighetens svängningar, existensen av säsongsmässiga vindar, såsom vindarna som är kända som ”124 dagar” och ”Den sjunde vinden” eller ”Kodragaren”, nederbörd från atmosfären och temperatursskillnaden under de 24 timmarna, har bortsett från Omanbuktens stränders måttliga delar skapat speciella klimatförhållanden, vegetationstäckning, djurliv och enastående utsikter.

 

Historia och kultur

Sett till naturliga egenskaper och bosättningshistoria har provinsen Sistan och Baluchestan bildats av de två helt distinkta regionerna ”Sistan” och ”Baluchestan”.  Sistan inkluderade Kabol, Rakhd, Kashmir och en del av dagens Pakistan och Afghanistan långt bakåt i tiden. Enligt ”Vendidad”, en av zoroastrismens bok Avestas fem sektioner, var Sistan det elfte landsområdet som Ahura Mazda skapade. I historiska böcker har Sistan nämnts som en vidsträckt och blomstrande provins.
Baluchestan kallades för ”Mika”, “Makya” eller ”mikiernas” land enligt Bisutuns inskriptioner under Darius tid och för ”Gedrosia” enligt vad grekiska historiker skrivit och var den fjortonde provinsen. Under sassanidernas tid kallade man denna region för ”Kusan”. Dessa namn var vanliga innan islam och när araberna fick makt över den kallades den för ”Makran”.  Var än det talats om Sistan i historieböcker har även Baluchestan nämnts. Även Baluchestans historia börjar med folksagor. Ferdowsi från Tus refererar till folkgruppen balucher i Kungabrevet och har prisat deras män i Keykhosrus armé som modiga och manliga. På ett annat ställe har han beskrivit baluchernas allians och enighet med gilanska folkgrupper och deras krig mot kungen Anushirvan med rim.

Mochi borg (Qal’eh-ye Mochi)

Mochi borg eller palats ligger 6 mil sydväst om kommunen Zabol mellan Shahr-e Sukhteh och Tasvaki. Under safavidernas tid fram tills qajarernas tid var denna byggnad regeringscentret för Raisi-familjen, som regerade på orten. En veranda, unika höga och stora kupoler av tegel och lera, en kvadratisk bas med enkla korsformade dekorationer och halvpelare i lera är några av byggnadens arkitektoniska egenskaper.

Dahaneh-ye Gholaman stad (Darvazeh-ye Bardegan)

Dahaneh-ye Gholaman ligger 4,4 mil från staden Zabol. Denna stad hör till akemenidernas tid. Dahaneh-ye Gholaman, som också är känd som ”Darvazeh-ye Bardegan” (Slavarnas port), var principiellt en stad enligt allmän betydelse med en area på 300 x 800 meter, och som p.g.a. vindens blåst begravts under ett lager av kvicksand. Det material som använts i de upptäckta byggnaderna består för det mesta av adobe och gyttja. Jordens typ och områdets torra klimat har även skapat nödvändiga förhållanden för att bevara byggnadernas totalitet, på sådant vis att man idag kan rita hela dess stadskarta.

Staden Sukhteh (Shahr-e Soukhteh)

Staden Sukhteh ligger 5,7 mil väster om vägen från Zabol till Zahedan. På grund av stadens storlek och speciella position har dess forntida inhägnad ständigt uppmärksammats av forskare. Arkeologiska aktiviteter påbörjades i staden Sukhteh år 1960 e.Kr. med en italiensk arkeologisk grupps ambition. År 1967 började denna institution att gräva ut denna serie av kullar genom samarbete med Ministeriet för arkeologi och folklore (på den tiden) och publicerade resultatet av sina forskningar i tiotals böcker och artiklar. Tack vare Organisationen för landets kulturarv håller iranska arkeologer i dagsläget på med omfattande utgrävningar och forskning. Vikten och omfattningen av de senaste årens upptäckter i staden Sukhteh har omvandlat denna forntida inhägnad från bronsåldern till hela områdets viktigaste sociala, politiska, affärsmässiga, industriella, administrativa och kulturella centrum tillhörande det andra och tredje årtusendet f.Kr. utmed hela Västra Asien. En bronsfigur och ett konstgjort öga är några av de saker som upptäckts under utgrävningarna på staden Sukhtehs kullar och vars ålder uppskattats sträcka sig till 4800 år sedan.

Lut öken (Dasht-e Lout)

Lut öken är Irans största lågland, och en del av den ligger mellan Sistan och Baluchestan. Denna öken är en av de torraste och varmaste öknarna i världen, och ytterst få spår av vatten kan skådas i den. I dess västra del finns en annan öken som heter Namak Zar (Saltöken), som blir väldigt svår att passera under regnsäsongen. Lut ökens östra del är täckt med kvicksand.

Lokal musik

Sistan och Baluchestans folks inhemska musika och lokala melodier har en speciell elegans och subtilitet. Majoriteten av Sistans lokala melodier har en direkt relation till den natuliga miljön och folkets levnadssätt och religiösa och teologiska övertygelser. Balucherna är fästa vid känslomässiga berättelser som är väldigt eleganta och är fyllda av betydelser med förmedling av modets och tapperhetens anda. Provinsens lokala melodier spelas för det mesta under bröllop och högtider. Qichak, tamburin och sorna är Sistan och Baluchestans traditionella musikinstrument.

Lokal mat

Provinsen Sistan och Baluchestans matbord är ett färgrikt matbord med en matkultur som är speciell för nomader och bybor. Bland de lokala maträtter som även är vanliga i stadsområden kan bl.a. följande maträtter nämnas: tanuri, kashk-e zaboli, ujizak, olika sorters fiskrätter (fiskdugh, fiskköttsoppa, och fiskgryta), patrunag, bat, eshkaneh gashniz, dadelbaserad mat, namaksud-fisk, kalleh jush, konak, shudeh-o-deh, mazak, ab vad, olika sorters grytor som kallas för vadap, machduh, tabahak, mashak, hatanag baqela, anardaneh, auberginebaserad mat, jelu ay abi (sabzag) och sutlash.

Souvenirer och hantverk

Mattor, mindre mattor, kelim, broderad textil, sadelväskor, mjuk ulltextil, textil med mynt och knappar, kläder av rått silke, tälttextil, parivar-textil, siyah-textil, keramik, juveler och baluchisk textil är några av provinsens hantverk och souvenirer.

Comments are closed.