Zanjan

Provinsens Zanjan, som även kallas för Fulat-e Zanjan (Zanjan högslätt), ligger i nordvästra Irans mittpunkt och har en area motsvarande 21773,286 km2 enligt landsuppdelningen år 1391 SH (2012 e.Kr.). Geografiskt sett gränsar denna provins till provinserna Ardabil och Gilan i norr, provinsen Qazvin i öst, provinsen Hamedan i söder, provinsen Kurdestan i sydväst, provinsen Västra Azerbajdzjan i väst och Östra Azerbajdzjan i nordväst.

Provinsen är granne med sju av landets provinser och består av en bergsregion och en slättregion. Provinsens bergsregion har huvudsakligen höga höjder och två typer av väder; bergsväder och varmt och halvfuktigt väder. Geografiska omständigheter, varierande väder och existensen av vattenkällor och bördig jord har omvandlat provinsen till en lämplig region för jordbruk på sådant vis att Zanjan just nu räknas som en av landets västra jordbruks- och djurhållningspoler. Provinsen Zanjan har även en enastående ställning i industri- och gruvsektorn. Speciellt p.g.a. grannskap och närhet till huvudstaden och Azerbajdzjans provinser expanderar dess industriella enheter dag för dag.

Zanjan räknas som provinsen Zanjans största och viktigaste kommun och är även provinsens centrum. Regionen Zanjans historia sträcker sig till slutet av 2000-talet f.Kr. enligt gjorda studier. Vissa historiker har ansett att staden Zanjan är samma som staden ”Aganzana”, vars namn Ptolemaios nämnt.

Flertalet antika verk som finns i denna region är det bästa beviset för denna regions höga ålder och historia. Enligt historiska texter och arkeologiska data sträcker sig staden Zanjans existens till sasanidernas tid. Gällande orsaken till Zanjans namngivning är det säkert att detta ord inte nämnts i texter från medeltiden och antiken och man måste därför leta efter detta ords ursprungliga eller förändrade form i texter från senare perioder (den islamiska perioden). Enligt Hamdallah Mustawfi Qazvini, 700-talets AH historiker, byggde Ardashir Papagan, grundaren av sasanidernas kedja, denna stad och gav den namnet ”Shahin”, vilket betyder ”platsen som relaterar till kungen”. I böckerna ”Anjoman-e Ara’” och ”Anandraj” har det nämnts att Zanjan var en stor stad mellan Rey och Azerbajdzjan och orsaken till dess namngivning är förändringen av ordet ”Zandegan”, alltså Bokens folk i Zand. Det verkar som om detta ord, alltså ”Zandigan”, har förändrats till till ordet ”Zandegan” p.g.a. språklig förändring med tidens gång och att dess arabiserade form omvandlats till ordet ”Zanjan” under den islamiska perioden.

Provinsen Zanjans inhemska musik har påverkats av folkloremusikens och den klassiska azarimusikens skatter. Provinsens folks kulturella och folkliga kontinuerliga relationer med turkspråkigt folk å ena sidan och deras relationer med kurd- och gilacbebodda områden och Tehran å andra sidan har skapat grunden för bildningen av en speciell lokal musik som är känd som ”zanjan-musik”. Dock måste man ha i åtanke att det finns en djup och förankrad kontinuerlig relation mellan zanjanmusik och azerbajdzjanmusik. I provinsen Zanjans flesta byar börjar och slutar bröllopsfester med ashikers konstföreställningar. I dagsläget friskar Zanjans ashiker upp folkets fester i provinsen med sina sånger, attraktiva melodier och historieberättanden. Utöver det hörs även mugammusik på vissa av folkets fester, speciellt i stadsområden, och afshari-musik och bayat-e turk-musik räknas tillhöra regionen Zanjans originalmusik.

Geografisk position

Provinsen Zanjan ligger centralt i den nordvästra delen av Iran. Denna provins är en bergsregion med höga bergstoppar och syns i formen av ett högland. Staden Zanjan är centrum i provinsen. Några andra viktiga städer som kan nämnas är bl.a. Abhar, Ijrud, Khorram Darreh, Khoda Bandeh, Tarem och Mah Neshan.
I provinsen Zanjan strömmar flertalet floder, varav Qizil Uzun flod är den viktigaste och mest vattenfyllda av dem.

 

Väder

Generellt sett är vädret i provinsen måttligt under sommaren och väldigt kallt och snöigt under vintern.

 

Historia och kultur

Verk som hittats i denna region indikerar på människans närvaro fr.o.m. den förhistoriska tiden fram tills den islamiska perioden. Fram tills början av den första halvan av det första millenniet f.Kr. fanns det inget bestämt styre i regionen, och Urartus regering kunde inte heller få makt i regionen p.g.a. det långa avståndet. Senare fick mederna kontroll över folkgrupperna i den.

I böckerna ”Anjoman-e Ara’” och ”Anandraj” har det nämnts: ”Zanjan var en stor stad mellan Rey och Azerbajdzjan, och dess namn är en förkortning av ordet ”zandegan”, alltså Zands boks (en exegetisk text i zoroastrismen) folk.” Det verkar som att detta ord omvandlats till ”zangan” med tidens gång p.g.a. förändringar i språket och omvandlats till ”zanjan” under den islamiska perioden.

Det viktigaste historiska verket i denna region är en typ av svartvit keramik som kommit hit i samband med ariska folkgruppers migration hit. Mynt som kallas för ”dareik” och ”rhyton” och som hittats i staden Khoda Bandeh hör till den akemenidiska perioden. Tashvir eldtempel är ett av de viktigaste byggnadsverken från parternas och sassanidernas tid. Den islamiska perioden, 600-talet e.Kr. fram tills idag, motsvarar det första århundradet AH fram tills idag (1400-talet AH) och börjar med erövringen av Iran under kalifen Uthmans tid. Under denna period räknades Zanjan tillhöra en av Irans mest blomstrande städer.

Chelpi Ughlis historiska byggnad (Bana-ye tarikhi-ye Chelpi Oughli)

Denna tvåvåningsbyggnad ligger 500 meter sydväst om Soltaniyeh på vägen till Khodabandeh. Arkeologer och forskare tillskriver detta komplex till Sultan Chelpi. Detta komplex består av en khanqah (ett sorts kloster för dervischer) och ett mausoleum. Gravarna i Sultan Chelpis mausoleum har en intressant placering, på sådant vis att sultanen begravts i mitten och hans lärlingar runt omkring honom med hänsyn till deras grader och nivåer.

Den historiska herrgården Rakhtshoi Khaneh (Emarat-e Tarikhi-ye Rakhtshoi Khaneh)

Denna byggnad ligger på en plats som är känd vid namnet Baba Jamal Chuquri-ye Zanjan. Det går att dela in detta komplex i två sektioner. Den första sektionen är administrationsplatsen för tvättstugan och den andra sektionen är platsen för klädtvätt, som består av flera delar.

Zolfeqari herrgård (Emarat-e Zolfeqari)

Zolfeqari herrgårds historiska komplex ligger i centrum i staden Zanjans historiska distrikt och består av interna och externa byggnader. I dagsläget finns endast den centrala delen av den externa delen kvar. Denna byggnad har konstruerats med två våningar och en källare.

Dash Kasan tempel (Ma’bad-e Dash Kasan)

Stentemplet Dash Kasan, som betyder ”skulpterad sten” eller ”huggen sten”, ligger sydöst om Vir by på Soltaniyehs lokala höjder. Utöver användningen av tidens avancerade teknik, som är ett resultat av utveckling och fulländning av stenskulptering med metallverktyg, är valet av den mest lämpliga platsen i relation till närliggande platser en manifestation av dess arkitekters fullständiga uppmärksamhet och bekantskap med geologi och mineralogi.
Samlingen av denna plats stenskulpturverk är ett minne från kinesiska konstnärer, som hade kallats hit från Kina på Uljaytus befallning. Under den första perioden var denna grotta ett tabernakel tillhörande mithraismen under sassanidernas tid. Bilderna på drakar, vinblad, murgröna och blommiga designer hör till den andra perioden, på ilkhanatets tid.

Kharmaneh Sar grotta (Ghar-e Kharmaneh Sar)

Denna grotta ligger på Kharmaneh Sar bergs höjder i Shah Neshin by. Granit och vit kalksten hänger i formen av vackra ljuskronor från grottans tak vilket fördubblar skönheten av platsen. Denna grotta har bebotts av människor under två epoker. Under den första epoken bodde förhistoriska människor i den och under den andra epoken bodde människor från 900-talet e.Kr. i den.

Den historiska grottan Goljik (Ghar-e Tarikhi-e Goljik)

Denna grotta ligger på höjderna nära Haj Arash by i Zanjan. I dagsläget finns det ingen åkväg som leder till platsen, och man måste därför gå dit till fots. Denna enorma grotta har formats av erosion av kalksten. Inuti denna grotta har det hittats verk från mänskligt liv tillhörande acheuliska tiden fram tills senpaleolitikum och mellan 16000-30000 år f.Kr.

Molla Hassan Kashis gravplats (Maqbareh-ye Molla Hasan Kashi)

Denna gravplats, som ligger 2,5 km söder om staden Soltaniyeh, byggdes under den safavidiske Shah Tahmasbs tid åt ”Mawlana Hassan Kashi”, känd som ”Shirazi” och som var en lärd, vis och from man. Byggnaden ligger sydöst om Soltaniyehs historiska distrikt och konstruerades baserat på typiska karaktärsdrag tillhörande gravkonstruktion under den safavidiska tiden, alltså att byggnadens åttkantiga struktur omvandlas till en korsformad miljö på insidan.

Profeten Qeydars mausoleum (Maqbareh-ye Qeydar Nabi)

Detta mausoleum hör till Qeydar ibn Isma’il ibn Ibrahim (fvmh), som tillhörde israeliternas profeter. Gravplatsens byggnad konstruerades år 1319 e.Kr. och dess kupol år 1350, och dess stuckarbeten utfördes även under 1600-talet e.Kr. Profeten Qeydars gravinhägnad har konstruerats med valnötsträ på ett elegant sätt och dekorationer, såsom geometriska och blommiga dekorativa mönster, har inristats på den.

 

Pir Ahmad Zahrnushs gravplats (Maqbareh-ye Pir Ahmad Zahrnoush)

Denna gravplats ligger i slutet på gatan 17:e Shahrivar i staden Abhar och är ett byggnadsverk från ilkhanatets tid på 1100-talet e.Kr. Mausoleumet, som byggdes år 1696-1765 e.Kr., tillhör Mawlana Qutb al-Din Ahmad Abhari, som fått smeknamnet Pir Ahmad och är känd som Zahrnush. Han var en känd sufist och han vägledde sina lärlingar på denna plats.

Zanjans gamla basar (Bazar-e Qadimi-e Zanjan)

Zanjans basar ligger i stadens historiska distrikt och består av två sektioner; en övre och en nedre. Dess konstruktion påbörjades under Agha Muhammad Khan Qajars (år 1791 e.Kr.) tid vid makten och slutfördes under Fath Ali Shahs (1798 e.Kr.) tid. Utöver handel med lokala varor säljs det även produkter från byar och städer runt om Zanjan i basarens nedre sektion genom två värdshusportar. Den övre delen består av en samling av basarer; Qeysariyehs basarer, textilbasaren, Hujjat al-Islam basar, Imamättling basar och ’Abd al-’Ali Baig basar. I detta komplex finns det även fem moskéer som heter Chehel Sotun moské, Aqa Seyyed Fathollah moské, Masjed-e Jame’ stormoské, Hujjat al-Islam moské och Melar moské. Detta komplex har 940 affärer. Eftersom staden Zanjan har varma somrar, kalla vintrar och oklara vårar och höstar har basarens form och taktäckning designats på sådant vis så att externa väderförändringar inte ska kännas av på dess insida. Denna basar har registrerats i den officiella listan över historiska monument i Iran.

 

Lokal mat

Zanjans matbord är ett färgglatt matbord med en uråldrig matkultur. Provinsens maträtter har en direkt koppling till nomadernas livsstil och livsstilen på landsbygden och är även vanliga i stadsområden. Bland annat kan olika sorters ash, chelu gusht, olika sorters khuresh, kuku-ye shirin, nargesi, borani esfenaj, sibzamini bereshteh, kalleh jush, shirberenj (risgrynsgröt), bayazu, vetemjölshelva, moshkofi, golanak, gelas och baqliu m.m. nämnas.

Souvenirer och hantverk

Enkla och sammansatta knivar, olika sorters teglashållare, brickor, gafflar, te- och matskedar, skålar, krukor, picotramar för bilder, mattor, charuq, silverhantverk och olika sorters kelim och jajim hör till Zanjans hantverk. Ardakbröd, saqqez, sabzi gol-agha, sabzi qaz-yaqi, sabzi matar och chi dan berglök och angoshte pich (godis) räknas tillhöra provinsens souvenirer.

Lokal musik

Zanjans musik är en del av Azerbajdzjans lokala musik och mugammusik som för det mesta formats under påverkan av ashiqisk musik. Ashiqisk musik utförs tillsammans med spelning av instrument och recitation av poesi. Ashiqerna har en avsevärd roll i att sprida musik bland folk med sin närvaro vid olika ceremonier, såsom bröllop och glada ceremonier. Utöver ashiqisk musik är även Azerbajdzjans mugammusik vanlig i Zanjan.

Comments are closed.