Introduktion

Iran är ett gammalt och vidsträckt land vars samtliga platser talar om en nations kontinuitet och tillväxt. Det är ett kulturellt land med en förankrad civilisation som utvecklats som konsekvens av olika händelser och historiens upp- och nedgångar. Alla perioder under historiens gång i detta land har, t.o.m. efter varenda ödeläggning, fötts på nytt m.h.a. dess naturliga fundament, använt dess gemensamma arv som ligger dolt i dess materiella och andliga kultur i frånvaro av diskontinuitet och folkets kontinuerliga överlevnad.

Även om omfattningen av Irans område förändrats under tidens gång och begränsats till det nutida Irans gränser så kan man modigt säga att Iran skyddat sin gamla historia, identitet och territoriella och världsliga betydelse mer än något annat land. Ett lands historia är inte skilt från dess geografi, och geografiska faktorers påverkan på händelser och utveckling av historiska förändringar går inte att förneka. Dess form och utformning kan skådas i områden såsom demografi och befolkningslära, byggnaders utformningar och arkitekturer.

Vid studie av Irans civilisations historieutveckling syns alltid hur geografin och historian är bundna till varandra. Vid beskådande av historisk geografi och dagens gränser och landskap visar arvet från denna civilisation i trosläror, dolda seder och traditioner i folklig och nationell kultur, konst och kvarblivna arkitekturer och byggnader på dess multiperiodiska historia.

Naturligtvis vet vi att det inte finns tillräckligt med plats för att med ord och bild visa allt som finns från Irans historia, kultur, seder och traditioner, konst och arkitektur och naturens varierande manifestationer. Dock finns det en handfull av exempel, de mest säregna fenomenen och naturliga under, de mest symboliska gestaltningarna av Irans kultur och civilisationsarv genom återberättning av dess historia. Det som ger en större fröjd av upptäckande av Iran mer än allt annat är detta lands unika regionala variation och kulturella mosaik. Iranska antikviteter och storslagna arkitekturer talar även om denna nations glans.

På denna sida presenteras olika ämnen såsom Irans varierande regioners häpnadsväckande åskådningar, kulturens attraktioner, folkliga, trosbaserade och religiösa ceremonier, nationella minnesmärken, platser präglade av kultur och konst, musik, lokala kläder, historiska verk och byggnader med värdefulla arv från arkitektur, marknader och välbesökta gravmonument. Med en del bilder och kortfattad text öppnar dessa attraktioner, som delas in efter provins, upp för en större förståelse och entusiasm om Iran.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *